PIROPO s. m. mineral do grupo das granada, tipicamente cor sanguínea, que é pedra preciosa.